1. Kleding

 

Turnkledij: kleuters dragen makkelijke kledij op de dag dat ze turnen. Leerlingen van de lagere school dragen een t-shirt van de school, een donkere short en sportschoenen zonder zwarte zolen (die geen strepen maken in de sportzaal)

 

 1. Persoonlijke bezittingen

 • multimedia-apparatuur, gsm en persoonlijk speelgoed zijn niet toegelaten op school. We voorzien tal van materiaal in de speelgoedkoffer.
 • over het meebrengen van verzamelkaarten (vb. Pokémon, Panini, …) worden duidelijke afspraken gemaakt. 
 • wapens en voorwerpen die als wapens kunnen gebruikt worden zijn strikt verboden.
 • juwelen, horloges en andere sieraden worden gedragen op eigen risico. Bij eventueel verlies ervan kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden. 
 1. Gezondheid en milieu op school

 • elke leerling maakt gebruik van een boterhamdoos. Geen plastic verpakking of aluminiumfolie. De koek zit ook in een koekendoosje dat hergebruikt kan worden.
 • elke leerling zorgt voor een eigen drinkbus.  Deze wordt enkel gevuld met water. Leerlingen kunnen deze op school bijvullen.
 • zijn er toch nog papiertjes? Dan gooien we deze  in de juiste vuilbak.
 • trakteren voor een verjaardag mag. Bij voorkeur een stukje cake, cupcake, wafel .. die handig en snel op te eten is. Om die reden geen slagroomtaarten of moeilijk verdeelbare taarten. Individuele snoepzakjes zijn niet toegelaten.
 • preventiemaatregelen: Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kunnen we op basis van een risicoanalyse opgesteld in samenspraak met de preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het schoolgebeuren te garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk zijn. Ze zijn in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verplicht dragen van een mondmasker of het beperken van contacten tussen leerlingen. Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou hierover informeren.

 

 1. Eerbied voor materiaal

 • Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.
 • Stellen wij vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of meermaals verloren gaat, dan kunnen wij de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aanrekenen.

5. Klasafspraken

 

Iedere leerkracht maakt bij het begin van het schooljaar klasafspraken met de leerlingen. Alle leerlingen houden zich aan deze afspraken.