GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9)

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

Geregeld worden in onze school acties gevoerd om onze projecten te ondersteunen: schoolfeest, broederlijk delen, vasten,…

Elke handelsactiviteit kadert in de normale dienstverlening aan de kinderen of aan het leerprogramma. Handelsactiviteiten die buiten dit kader vallen, hebben een occasioneel karakter: schoolfotograaf, T-shirts,… Deelname aan dergelijke activiteiten in vrijblijvend.