De school begint om 8.45 en eindigt om 15.30, op woensdag om 11.50 en op vrijdag om 15.00.

De school is echter open van 7.15 tot 17.45, op woensdag tot 14.00.

Eens de kinderen op school toegekomen zijn, mogen zij deze onder geen enkele voorwaarde nog verlaten voor het einde van de schooldag, behalve op verzoek van de ouders en in samenspraak met de directie.

 

De schooldag ziet er als volgt uit :

Voormiddag :

8.45 – 10.30

Speelkwartiertje

10.45 – 12.00 (woensdag 11.50)

Namiddag :

13.00 – 14.15

Speelkwartiertje

14.30 – 15.30 (vrijdag 15.00)

De klasuren moeten worden gerespecteerd.

 

Van de ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen, ook de kleuters, tijdig naar school

brengen en op de speelplaats afzetten.

De kinderen voor het einde van de klasuren afhalen kan enkel in uitzonderlijke gevallen en steeds na afspraak met de directeur.