Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

 

V.Z.W. Comité voor Onderwijs
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
ondernemingsnummer is  BE0409797482

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Meer info over de organisatie en de contactpersonen vind je in het schoolreglement.

 

De directie

Tom Emmers

contact:

directie.sintjorisweert@sgarchipel.be

016 47 73 18

 

Scholengemeenschap Archipel!

Groeien doe je in verbondenheid met anderen. Daarom besloot onze school zich samen met 12 andere basisscholen uit de Leuvense regio te verenigen tot scholengroep Archipel. In nauwe samenwerking met de Ziekenhuisschool UZ Leuven kunnen de Leuvense kinderen voortaan leren en groeien op een manier die bij hen past.

 

de Vrije Basisschool van Oud-Heverlee

de Vrije Basisschool Sint-Norbertus van Heverlee

de Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee: kleuters
de Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee: lager

de Vrije Basisschool van Veltem

de Vrije Basisschool De Mozaïek
de Vrije Basisschool De Speelkriebel
De Vrije Basisschool Abdijschool Vlierbeek
De Vrije basisschool De Zonnebloem
De Vrije basisschool Boven-Lo

De Vrije basisschool De Bolster

De Vrije basisschool De Waaier

Er is ook een samenwerkingsverband met de ziekenhuisschool Gasthuisberg.

 

Coördinerend directeur: Geert VANDERMEULEN

codi@sgarchipel.be – 0499 88 55 31

 

Website scholengemeenschap: www.sgarchipel.be