Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

 

V.Z.W. Comité voor Onderwijs

Naamsesteenweg 355

3001 Heverlee

contact:

dhr. Roger Haest
roger.haest@ic.annuntiaten.be
016 39 91 22

mevr. Els Claes
els.claes@ic.annuntiuaten.be
016 39 91 23

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

De directie

Tom Emmers

contact:

directie.sintjorisweert@sgarchipel.be

016 47 73 18

0486 29 66 00

 

De scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap :

Archipel!

Samen met :

 

de Vrije Basisschool van Oud-Heverlee

de Vrije Basisschool Sint-Norbertus van Heverlee

de Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee: kleuters
de Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee: lager

de Vrije Basisschool van Veltem

de Vrije Basisschool De Mozaïek
de Vrije Basisschool De Speelkriebel
De Vrije Basisschool Abdijschool Vlierbeek
De Vrije basisschool De Zonnebloem
De Vrije basisschool Boven-Lo

De Vrije basisschool De Bolster

De Vrije basisschool De Waaier

 

Er is ook een samenwerkingsverband met de ziekenhuisschool Gasthuisberg.

 

Website scholengemeenschap: www.sgarchipel.be