Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden wij huiswerk zinvol? 

 • Door huiswerk te maken, leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden wij  belangrijk. Stap voor stap worden ze vaardiger om een taak alleen aan te kunnen. We maken in de klas de nodige tijd vrij om de kinderen te leren hoe ze een taak kunnen  aanpakken en hoe ze een les moeten studeren.

 • Huiswerk is een extra inoefening van de geziene leerinhoud en we geloven dat deze  bijkomende inoefening onze kinderen vaardiger maakt in het verwerven van de leerinhoud.

 • Huiswerk betrekt ouders bij de school. Op die manier krijgen ouders de kans om te zien waar  hun kind in de klas mee bezig is.

 • Huiswerk geeft onze anderstalige kinderen de kans om na de schooldag nog even met de Nederlandse taal bezig te zijn. Zo krijgt het Nederlands een plaats bij hen thuis.

 • We rekenen op een goede samenwerking met de ouders. Hun steun en dagelijkse interesse  zijn noodzakelijk om de kinderen te motiveren en hen te helpen in het steeds zelfstandiger  worden. 

Wat verwachten we wel en wat verwachten we niet van ouders : 

 • We vinden het belangrijk dat U goede omstandigheden aan uw kind aanbiedt : een rustige werksfeer, plaats, warmte, licht,... 

De ideale omstandigheden bestaan nergens, maar in elk gezin is het mogelijk om te zoeken
naar het meest haalbare. 

 

 • Ook vinden we het belangrijk dat U interesse toont voor het huiswerk van uw kind. Dit kan op verschillende manieren : 

- U kan uw kind aanmoedigen om met het huiswerk te beginnen. 

- Controleer of het huiswerk al dan niet gemaakt is. 

- Elk kind heeft graag een luisterend oor als het hardop leest. Ook al begrijpen niet alle  ouders Nederlands, toch kunnen ze interesse en betrokkenheid tonen. 

 •  Het is ook belangrijk te benadrukken dat het kind het huiswerk zelfstandig moet maken. We proberen steeds een opdracht te geven die het kind aankan, maar fouten maken mag.

Zelfstandig leren werken is een groeiproces. 

 • In het eerste leerjaar is het beter om toezicht te houden, maar elk kind is hierin anders. Als uw kind dat kan, laat het dan zelfstandig werken. We verwachten dat u samen met uw kind dagelijks leest. Het huiswerk neemt maximum 15 minuten in beslag.

 • In het tweede en het derde leerjaar leert uw kind de schoolagenda gebruiken. Daar vindt het  een overzicht van alle taken en lessen. Maak samen met uw kind gebruik van dit werk instrument. Besteed er de nodige aandacht aan. Het huiswerk neemt ongeveer 20 minuten in  beslag.

 • In het vierde leerjaar verwerft uw kind meer en meer autonomie, maar rekent het toch nog op uw hulp. Een les opvragen werkt motiverend. Het huiswerk neemt ongeveer 30  minuten in beslag.

 • In het vijfde leerjaar kan uw kind zelfstandig een taak afwerken. Toon wel interesse in het  huiswerk van uw kind. Heb oog voor de planning die uw kind maakt en maak gedurende een  periode samen een planning op. Het kind krijgt meer en meer opdrachten waarvoor het  enkele dagen tijd heeft.

 • In het zesde leerjaar is uw kind zelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk. In de klas wordt hier regelmatig speciale aandacht aan geschonken. Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en aanmoediging  indien nodig. 

Huiswerk tijdens de opvang 

Kinderen die in de opvang blijven, krijgen de gelegenheid om van 15.45 uur tot 16.15 uur, op  maandag, dinsdag en donderdag hun huiswerk te maken in de opvang. Ook hier wordt de nadruk gelegd op het leren zelfstandig werken.  Er wordt een rustige plek voorzien maar er is geen individuele begeleiding.

Een kind heeft nog veel behoefte aan spel en aan vrije tijd.  Dat is ook heel belangrijk en nodig na een dag goed werken.