De school gaat er van uit dat, zonder tegenbericht van de ouders, het kind aan de uitstap(pen) mag deelnemen.

De ouders hebben het recht om hun kind niet mee te laten gaan op extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits ze deze weigering, voorafgaand aan de betrokken activiteit, uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.

 

Leerplichtige kinderen, die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten, moeten op school aanwezig zijn.

De school organiseert voor de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar openluchtklassen : het ene jaar sportklassen, het andere jaar bosklassen.

 

De openluchtklassen zijn een onderdeel van het leerprogramma van de derde graad.

Het deelnemen aan de openluchtklassen is dan ook verplicht. Elke afwezigheid moet met een medisch attest gewettigd worden.

De openluchtklassen duren één schoolweek (vier overnachtingen). De week wordt goed voorbereid in de klas. Op het programma staan : leerwandelingen, exploratietochten, sportactiviteiten, … en natuurlijk de nodige portie plezier en ontspanning.

 

De totale kostprijs wordt gespreid over het schooljaar. Telkens wordt een deel van het bedrag op de factuur gezet.  Een overzicht vind je bij de schoolkosten.