Reglement 2023-2024

Hieronder vindt u het integrale schoolreglement.  Het is belangrijk dat u dit leest. Op de website worden slechts enkele schoolspecifieke zaken uitgelicht.

Bij inschrijving in onze school onderschrijft u dit reglement. Wanneer er een belangrijke wijziging of aanvulling gebeurt wordt dit eerst goedgekeurd op de schoolraad.  Nadien wordt u dit voorgelegd ter ondertekening. 

 

Via DEZE link leest u het algemene schoolreglement van de scholengemeenschap ARCHIPEL!