Schoolraad

Functie

Deze moet waken over het feit dat alle deelnemers aan het onderwijsgebeuren echt medezeggenschap hebben. 

Bevoegdheid

De schoolraad heeft informatierecht en zal advies geven aan en overleg plegen met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden. De schoolraad komt tenminste drie keer per jaar samen. 

Samenstelling

De schoolraad wordt samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.

 

Klassenraad

De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkracht(en) van de betrokken leerlingengroep.

 

Ouderraad 

Functie

De ouderraad heeft als doel een schakel te zijn tussen ouders en school. De ouders kunnen er terecht met vragen, suggesties en onduidelijkheden omtrent het hele schoolgebeuren.

Deze mensen vergaderen ongeveer zes keer per jaar met de directie. Zij werken op een opbouwende manier mee aan de verbetering van de opvoeding van alle kinderen op school en thuis. Zij organiseren en ondersteunen allerlei activiteiten op school.

Samenstelling

Iedere ouder, die een kind heeft in deze school, is er welkom. Elk schooljaar kunnen zich nieuwe ouders kandidaat stellen voor de ouderraad.

In de ouderraad worden drie leden aangeduid die zetelen in de schoolraad.

Contact

Voorzitster is Hanna Degroof: hanna.degroof@gmail.com

Download
oudercomite presentatie 2019.ppt
Microsoft Power Point presentatie 782.5 KB